פיתוחים ועידכונים

מה חדש  --> טיוטות, --> מסב, --> חתימה דיגיטלית

חי באייר התשע"ח - לג בעומר  3.5.2018 למניינם

****הדפסת טיוטה****

הדפסה זו נועדה להצגת המסמך טרם הדפסתו או טרם שליחתו במייל,

ולמניעת הפסדת מסמך המקור.

הדפסת הטיוטה הינה אך ורק למסמכים שמודפסים ולא למסמכים שנשלחים במייל

האפשרות זמינה רק למשתמשים שלא דרך מדפסת adc .

כדי להדפיס מסמך טיוטה - צריך לסמן V בתיבת הסימון שליד לחצן "הדפס"


********

.


********

.


.


כ"ח אדר תשע"ח (15 במרץ 2018)


ר"ח שבט תשע"ח (17 בינואר 2018)