ישיבת ההסדר רמלה


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

דרכון

אפשרויות תשלום

סכום
מספר חודשי חיוב
יום חיוב

פרטי תשלום

מס כרטיס אשראי
תוקף
3 ספרות בגב הכרטיס
הערה