ישיבת דרך חיים

טופס תרומה מאובטח


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

דרכון

אפשרויות תשלום

סכום
מספר תשלומים

פרטי תשלום

מס כרטיס אשראי
תוקף
3 ספרות בגב הכרטיס
הערה