דורשי ירושלים

האמונה הגדולה שלנו היא שכשעם ישראל לומד תורה ביחד, כאיש אחד בלב אחד, הקב"ה נותן לנו את התורה מחדש, כמו במעמד הר סיני.

פרטים אישיים
Personal Information

דרכון passport

מספר זהות לא תקני Invalid ID number

אפשרויות תשלום
Payment options


יש לבחור תשלום בודד או הוראת קבע
התרומה מוכרת לצרכי מס.

פרטי כרטיס אשראי
Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number אין אפשרות לשלם בכרטיס דיינרס Can't pay on Diners Card אין אפשרות לשלם בכרטיס אמריקן אקספרס Can't pay on American Express Card
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.
החזון של דורשי ירושלים

בחורבן ירושלים התפזר העם לקהילות נפרדות ולבתי מדרש נפרדים. בניין ירושלים דורש לימוד תורה כעם אחד. כשנקיים 'ויחן שם ישראל', כאיש אחד בלב אחד, נזכה לקבלת תורה, 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'. "משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רביהן כל צורכן, ורבו המחלוקות בישראל, ונחלקו לשתי כתות, אילו מטמאין ואילו מטהרין, ועוד אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד" (ירושלמי חגיגה) לימוד בבית מדרש כלל ישראלי, המכיל את מגוון חכמי התורה, הוא שלב בחזרת התורה למקומה, עד שיבוא בן דוד.

בית המדרש הכלל ישראלי 'דורשי ירושלים', מוציא את תודעת האחדות מן הכח אל הפועל. מגפת הקורונה זימנה אפשרות להגשים את החזון באמצעות האינטרנט. האתר מאפשר לכל מלמד לפרסם את שיעורו, ולכל לומד ללמוד במקום שלבו חפץ. שאיפתנו, ליום שאחרי, היא להעתיק את בית המדרש הכלל ישראלי מהאינטרנט אל המציאות הממשית. בית המדרש יהיה מורכב מסניפים מקושרים, וכל סניף יכנס מגוון תכניות לימוד. הנכם קרואים להשתתף במפעל בדרכים שונות. בית המדרש זקוק לרבנים, פעילים, תורמים, ועוד. תעריף הקדשות: 36 ש"ח לשיעור, 180 ש"ח ליום, 900 ש"ח לשבוע