נותנים כח לאורות כרמיאל!

פרטים אישיים
Personal Information

דרכון passport

מספר זהות לא תקני Invalid ID number

כתובתAddress

אפשרויות תשלום
Payment optionsיש לבחור תשלום בודד או הוראת קבע
Monthly donation, the amount to be collected each month תרומה חוזרת, הסכום שיגבה מדי חודש.
התרומה מוכרת לצרכי מס.

פרטי כרטיס אשראי
Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number אין אפשרות לשלם בכרטיס דיינרס Can't pay on Diners Card אין אפשרות לשלם בכרטיס אמריקן אקספרס Can't pay on American Express Card
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.

נותנים כח לאורות כרמיאל!

עמותת אורות כרמיאל- ישיבת ההסדר והגרעין התורני פועלים בעיר כרמיאל ומאירים בעשייה גדולה את העיר כל תרומה לעמותה עוזרת להמשיך להוסיף תורה, אור וטוב בעיר כרמיאל