בית ועד הר חברון

ישיבת עתניאל - פדיון כפרות תש"פ

פרטים אישיים Personal Information

מספר זהות לא תקני Invalid ID number

כתובת Address

אפשרויות תשלום Payment options

פרטי כרטיס אשראי Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.תודה רבה על השותפות בבית הועד!

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה!