נהורא

תרומה לנהורא

פרטים אישיים
Personal Information

אפשרויות תשלום
Payment options

התרומה מוכרת לצרכי מס.


יש לבחור תשלום בודד או הוראת קבע
Monthly donation, the amount to be collected each month תרומה חוזרת, הסכום שיגבה מדי חודש.

פרטי כרטיס אשראי
Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number אין אפשרות לשלם בכרטיס דיינרס Can't pay on Diners Card אין אפשרות לשלם בכרטיס אמריקן אקספרס Can't pay on American Express Card
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.