מעיני

מנהיגי קהילות לישראל

פרטים אישיים
Personal Information

דרכון passport

מספר זהות לא תקני Invalid ID number

כתובתAddress

אפשרויות תשלום
Payment options


יש לבחור תשלום בודד או הוראת קבע
התרומה מוכרת לצרכי מס.

פרטי כרטיס אשראי
Credit card details

מספר כרטיס לא תקני Invalid card number אין אפשרות לשלם בכרטיס דיינרס Can't pay on Diners Card אין אפשרות לשלם בכרטיס אמריקן אקספרס Can't pay on American Express Card
תאריך הכרטיס פג, אנא הכנס כרטיס אחר.
●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
MM / YYYY
שם בעל הכרטיס
●●● הכרטיס הוא רכוש בנק כלשהוא ויוחזר לו לפי דרישתו הראשונה.
מוצא כרטיס זה מתבקשלמסרו באחד מסניפי הבנק או לחברה כלשהיא.

פעילות התנועה

תנועת מעייני הישועה מפעילה כ50 רבנים ברחבי הארץ בקהילות ברחבי הארץ בדגש על קהילות מוחלשות. רבני התנועה הנם אנשים צעירים הבאים מתוך תחושת שליחות ציונית וחברתית לפעול למען החברה בישראל. פעילותם בכל חלקי הארץ נותנת פירות יפים המשפיעים על השכונות בהם גרים ולעתים אף על כל העיר . עיקר הפעילות היא בעניינים חברתיים וכן ביצירת אירועים משמעותיים, כגון מסיבות חנוכה, סדר ט"ו בשבט, מסיבות יום העצמאות. וכן סיוע למשפחות במבצעים נקודתיים כגון לקראת פורים, פסח וראש השנה.

בשנים האחרונות ייסדנו קרן חסד שבאה לתת דגש בפעילות יומיומית כלפי משפחות מוחלשות, מתחילת הפעילות, הקרן חילקה אלפי שקלים בתלושי מזון, וסלי סיוע למשפחות שנזקקות לכך. בחודשים אלו מטרתנו היא להכפיל את הפעילות בכל הארץ במספר רבני קהילות ובהוספת תחומי עשייה נוספים שהצורך בהם עלה מהעבודה בשטח. כמו : תגבור קרן החסד הפועלת בקהילות ובערים אשר בהם אנו עובדים.