תרומה בהוראת קבע

עבור חיזוק בית המדרש בבית ועד הר חברון

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי