* תמיכה ושירות: טלפון 02-9605927 • פקס: 15329605927 • * דוא"ל : support@trumot.net * חזרנו למתכונת התתמיכה הטלפונית המצומצמת למקרים דחופים. לבקשות לא דחופות נא לשלוח הודעה במייל. תודה.