ישיבת עתניאל בית ועד הר חברון

עבור חיזוק בית המדרש ולומדי התורה


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

Personal Information

דרכון

אפשרויות תשלום

Payment options

סכום
Amount
מספר תשלומים
Number of payments

פרטי תשלום

Payment details

מס כרטיס אשראי
Card number
תוקף
Validity
3 ספרות בגב הכרטיס
CVV
הערה
Remark