ישיבת עתניאל בית ועד הר חברון

עבור חיזוק בית המדרש ולומדי התורה

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

Personal Information

אפשרויות תשלום

Payment options

פרטי כרטיס אשראי

Credit Card details