בית מדרש ישיבתי

תרומה (הוראת קבע) לבית מדרש ישיבתי

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי