תרומה בהוראת קבע

עבור חיזוק בית המדרש בבית ועד הר חברון

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

Personal Information

אפשרויות תשלום

Payment options

פרטי כרטיס אשראי

Credit Card details