בית ועד הר חברון

תרומה עבור ''פדיון כפרות'' - תשע''ח

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי