תחנה יהודית ע"ר

תרומה


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

דרכון

אפשרויות תשלום

סכום
מספר חודשי חיוב
יום חיוב

פרטי תשלום

מס כרטיס אשראי
תוקף
3 ספרות בגב הכרטיס
הערה