עתניאל

עבור המשך בניית ופיתוח מבנה המקווה לע''נ של מיכי הי''ד

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי