בס"ד

התנתקת ממערכת תרומות.נט

הסיבה לניתוק יכולה להיות:
א. חוסר פעילות לזמן מסוים.
ב. בעיה טכנית בחיבור האינטרנט.

לחץ על הקישור להיתחברות מחודשת

אם תופעה זאת מתרחשת לעיתים תכופות אנא ידעו אותנו
בדואר אלקטרוני