ישיבת עתניאל בית ועד הר חברון

עבור החזקת אברך לחודש


התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

דרכון

אפשרויות תשלום

סכום
מספר תשלומים

פרטי תשלום

מס כרטיס אשראי
תוקף
3 ספרות בגב הכרטיס
הערה