ישיבת עתניאל בית ועד הר חברון

עבור החזקת אברך לחודש

התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה

פרטים אישיים

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי